BLOK MAX gel, 50g

alt text

BLOK MAX gel, 50g - povoljna cena 01.05.-31.05.2019.

povoljna cena

BLOK MAX gel, 50g

Lek je namenjen za primenu kod odraslih i dece uzrasta iznad 12 godina. Ublažavanje reumatskog bola, bola u mišićima, kao i bolova i otoka izazvanih uganućima, istegnućima i sportskim povredama.
Doziranje i način primene
Doziranje
Odrasli, starije osobe i deca uzrasta iznad 12 godina:
Način primene
Naneti gel i lagano masirati zahvaćenu regiju do potpunog upijanja. Doza se primenjuje po potrebi, najviše tri puta u periodu od 24 časa. Ne primenjivati češće od svaka 4 sata. Prilikom svake primene istisnuti 1,5 do 4 cm gela (ekvivalentno sa 50 do 125 mg ibuprofena) iz tube.
U slučaju da ne dođe do poboljšanja u roku od dve nedelje, konsultovati lekara. Lek BlokMAX gel je namenjen samo za lokalnu primenu na koži.
Kontraindikacije
- Preosetljivost na ibuprofen, levomentol ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku
-Pacijenti sa poznatom preosetljivošću na aspirin ili druge nesteroidne antiinflamatorne lekove, uključujući i one koje se uzimaju oralno, ili pacijenti oboleli od astme kod kojih je poznato da aspirin i drugi nesteroidni antiinflamatorni lekovi precipitiraju napad astme, rinitis ili urtikariju;
-Upotreba u trećem trimestru trudnoće;
-Upotreba na oštećenoj koži ili na otvorenim ranama.
- Istovremena upotreba na istom mestu, sa bilo kojim drugim lekom za dermalnu upotrebu.
- Upotreba na mestu gde postoji lokalna infekcija.
Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka
Pedijatrijska populacija
Ne preporučuje se primena kod dece mlađe od 12 godina.
Gel ne treba primenjivati na sluzokože ili u njihovoj blizini, ni u blizini očiju.
Izvegavati kontakt sa oštećenom ili sa zapaljenjskim procesom zahvaćenom kožom. Prekinuti upotrebu u slučaju pojave osipa ili iritacije.
Ne treba primenjivati sa okluzivnim zavojima.
Uvek prvo probati na manjoj površini kože. Pošto je poznato da oralno primenjen ibuprofen može da pogorša funkciju već oštećenih bubrega, ili da oteža stanje kod aktivnog peptičkog ulkusa, pacijenti sa oboljenjem bubrega ili sa aktivnim peptičkim ulkusom, treba da potraže savet lekara pre lokalne primene lekova koji sadrže ibuprofen.
Ruke treba oprati odmah nakon primene leka (ukoliko ruke nisu tretirana regija). Neželjena dejstva mogu se umanjiti primenom najmanje efektivne doze, u najkraćem vremenskom intervalu.
U slučaju gutanja gela, obratiti se lekaru, ili najbližoj službi hitne medicinske pomoći. U slučaju pojave nekog od neželjenih dejstava, ukoliko ne dolazi do poboljšanja ili se stanje pogorša, treba se obratiti lekaru.
Ekstrapolacija sa drugim načinima primene:
Mada je manje verovatno za nesteroidne antiinflamatorne lekove primenjene lokalno u poređenju sa oralno primenjenim, upotreba leka BlokMAX gel, kao i drugih lekova za koje je poznato da inhibiraju ciklooksigenazu/sintezu prostaglandina, može oslabiti fertilitet. Kod žena koje imaju teškoće sa začećem ili su u toku ispitivanja zbog neplodnosti, treba razmotriti prestanak primene leka BlokMAX gel.
Lek BlokMAX gel sadrži propilenglikol.
Neželjena dejstva
Najčešće se primećuju promene na koži: reakcije na mestu primene leka kao što su osip, svrab i urtikarija, suvoća, crvenilo, pečenje, kontaktni dermatitis.Ostala sistemska neželjena dejstva nesteroidnih antiinflamatornih lekova zavise od količine aplikovanog gela, tretirane površine, stanja kože, trajanja lečenja, upotrebe okluzivnog zavoja, mada su izuzetno neuobičajeni pri dermalnoj upotrebi, mogući su sporedni efekti kao što su abdominalni bol, dispepsija i oštećenje bubrega.
Reakcije preosetljivosti su prijavljene prilikom upotrebe ibuprofena. Mogu se sastojati od:
a) nespecifičnih alergijskih reakcija i anafilakse;
b) reakcije respiratornog trakta kao što su astma, pogoršanje astme, dispnea ili bronhospazam mogu se ispoljiti kod pacijenata koji imaju ili su imali astmu ili alergije;
c) različiti kožni poremećaji, uključujući osipe različitih tipova, pruritus, urtikariju, purpuru, angioedem i ređe bulozne dermatoze (uključujući epidermalnu nekrolizu i erythema multiforme)PRAVILNIK O NACINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA (''Sl. Gl. RS", br.79/2010) MOŽETE POGLEDATI OVDE.


Akcija - Apoteka SUNCE
*Fotografije su informativnog karaktera i mogu se razlikovati od ambalaže proizvoda....
Napomena: Trudimo se da budemo što precizniji u opisu proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su opisi bez grešaka.